Tisztelt Tagtársak és Érdeklődők!

Szeretettel várjuk a Magyar Vallástudományi Társaság (MVT) éves közgyűlésére 2023. december 8-
án, este hat órára a Budapesti Corvinus Egyetem C. épületének 510-es szobájába.
A közgyűlés programpontjai tekintetében kérem, éljenek javaslati lehetőségükkel!
Ugyanitt egy új alelnököt is kell válasszunk. Az alelnöki pozícióra az MVT tagjai javasolhatnak arra
érdemes tudós személyeket. Javaslataikat juttassák el legkésőbb 2023. november 30-ig a következő
email címre: magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com

Az MVT nevében üdvözlettel:
Hoppál Bulcsú, titkár

A konferencia témája: Vallás, kommunikáció és populáris kultúra
A rendezvényt 2023. október 20-án (pénteken) tartjuk a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság
Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)
Jelentkezés: magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com
Jelentkezés határideje: 2023. június 30.

2022. szeptember 29–30-án sikerrel lezajlott Mítosz és történelem c. konferenciánk a Budapesti Corvinus Egyetemen (Bp. Fővám tér 8., 2001-es terem). A program itt érhető el >>>

● Sikeresen lezajlott a Revelation and the Sciences c. konferenciánk (8-10 September, 2022). "It was indeed a success to have our speakers here. Especially the personal discussions, questions and answers proved to be useful. The material will be published as soon as possible." See here the flyer>>>, the program>>>, and the abstracts with bios>>>.
A Magyar Vallástudományi Társaság általános célja a vallás mint jelenségegység és jelenségcsoport tudományosan széles körű és elmélyült felkészültségen alapuló vizsgálata. Támogatja az interdiszciplináris kutatásokat a vallásfenomenológia és vallásszociológia, a vallástörténet és valláselmélet, a vallásantropológia és valláspszichológia, a vallási művészetelmélet és művészettörténet, végül a vallásfilozófia és vallásteológia körében. Mindezen keresztül a Társaság a vallástudomány mint akadémiai diszciplína kibontakozását szolgálja. A Társaság működése magában foglalja előadások, konferenciák, szimpóziumok szervezését, a papíralapú, illetve digitális szövegkiadást, eseményrögzítést, valamint mindazon tevékenységet, amelyet a Társaság a maga számára meghatároz.  
 
 
A Magyar Vallástudományi Társaság emblémája két imára kulcsolt kéz stilizált képét mutatja. Az "összekulcsolt kéz" az egyik legősibb imagesztus, amely dokumentáltan fennmaradt. Jelentése egyszerre könyörgés és közösség; kérés és összetartozás úgy evilági, mint túlvilági értelemben. A gesztus történetileg egyes sumér uralkodók kéztartásától a zsidóság körében leírt imapozíción keresztül a kereszténységben honos kéztartásig terjed. Mára egyetemes jelképpé vált. Az emblémát Halmy Miklós festőművész munkája nyomán Kaszta Mónika rajzolta.