Revelation and the Sciences

Helyszín
Budapest
Dátum

Az oxfordi Ian Ramsey Center a Templeton Alapítvány kutatási programjának keretében magas összeggel támogatta a MVT következő nemzetközi nagykonferenciáját, amelyet "Revelation and the Sciences" c. tartunk meg 2021-ben. A támogatás egyben kötetkiadásra és a kutatási program folytatására is szól.

A kinyilatkoztatás (revelatio) a középponti vallási jelenség, amelynek számos formája létezik a különféle vallási alakzatokban. A jelenség tartalmi és formai kutatása már Schelling mitológiai és filozófiai műveiben megkezdődik, a későbbiek során mind a filozófiában, a teológiában, mind a vallástudományban középpontba kerül. A 20. századi nagy revelációteológiák és -filozófiák csupán elméleti részét nyújtják annak, amit Max Müller, Rudolf Otto, G. van der Leeuw, Friedrich Heiler és sokan mások végeztek el a vallástudomány terén. A 20. század második felében egyre konzisztensebben kerül előtérbe a reveláció fogalma a fenomenológiai filozófiában is, pl. Heidegger, Henry vagy Marion munkáiban. Minderről tájékoztat a Mezei Balázs szerkesztésében 2021-es megjelenést megcélzó The Oxford Handbook of Divine Revelation, amely a vonatkozó kutatási és gondolkodási folyamatot új szintre kívánja emelni nemzetközi együttműködés keretében. Ezt a folyamatot segíti elő a tervezett konferencia.