MVT kutatási profil

"A Társaság célja, hogy segítse és összehangolja a különböző vallások tudományos tanulmányozását azon kutatók nemzetközi együttműködése által, akiknek kutatási területe a célhoz és területhez kapcsolódik." (MVT Alapszabály, 2 §)

A Magyar Vallástudományi Társaság vezető kutatási profilját a Kerényi Károly Program határozza meg. Ennek keretében és ezen túlmenően a Társaság kutatási figyelme kiterjed a szakdiszciplínák sokféleségére a vallástörténettől kezdve a vallásfenomenológián keresztül a vallásteológiáig. Támogatja a legkülönfélébb irányú kutatásokat, ám mindenkor a legmagasabb, nemzetközileg is jegyzett tudományosság keretében mind a módszertant, mind a tartalmat illetően. Nyitva áll egyes sajátos jelenségek vizsgálatára, amelyek vallástudományilag jelentősek lehetnek, de elzárkózik az egyoldalú és diszkriminatív megközelítésektől. Jelentős hangsúlyt helyez az interdiszciplinaritásra, ezt a vallástudomány szisztémikus felfogása alapján teszi. A szisztémikus felfogás a rendszerelméleti megközelítés alkalmazása a vallástudományra mint egészre, amelyen belül helyet adunk úgy az analitikus, mint a holisztikus vizsgálatoknak. 

Munkánkat 2020-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta a NEA-E-19-0046 pályázati számon, 
amiért ezúton is kifejezzük köszönetünket. 

● Lásd még: Kerényi Károly Program (összefoglaló); 
● The Oxford Handbook of Divine Revelation. Tartalomjegyzék, előrendelés itt>>>;  
● Philosophies of Christianity, itt elérhető >>>