Születés a halálban

Helyszín
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem
Magyar Nemzeti Múzeum Díszterme
Dátum

Magyar Vallástudományi Társaság

Kerényi Károly programjának

2019. évi konferenciáján nagykonferenciája 

„Születés a halálban”

vallás és megújulás

Időpontja: 2019. október 18., péntek

Kerényi Károly szerint minden vallás magva a „születés a halálban” motívuma. Benjamin Constant is úgy fogalmaz, hogy „a vallási érzület örökké megújul”, miközben a körülötte kiépülő intézményes formák leválnak róla. A vallásnak eszerint lényegéből fakad a megújulás és az intézményesülés egyaránt. Ezt a felfogást megerősíti a vallástörténet és a vallástudomány is. – A Magyar Vallástudományi Társaság 2019. évi konferenciája ezt az összetett folyamatot kívánja több oldalról megközelíteni. Olyan, eddig nem publikált, új tudományos eredményeket megfogalmazó előadásokat várunk, amelyek történeti vagy elméleti szempontból, a világ különböző vallásaira való tekintettel vizsgálják a vallási megújulás témakörét különös tekintettel a megújulás és a pusztulás, a születés és a halál kapcsolataira, az egyén és a közösség, a vallási és a társadalmi formák viszonyaira.