Vallási üldözés

Helyszín
Károli Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Dátum

A Magyar Vallástudományi Társaság

A Károli Gáspár Református Egyetemmel közös szervezésben

meghirdeti eves konferenciáját, melynek témája:

Vallási üldözés

Szekcióbeosztás

Időpont: 2018. október 26., péntek Helyszín: Károli Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088
Budapest. Reviczky utca 4.

A Vallási üldözés témafelvetés egyfelől a jelenkori világpolitikai jelenségekre, így a kereszténység üldözésének mozgatórugóira is irányul, másfelől azonban mélyebbre is kérdez, illetve elméleti kérdéseket is felszínre hoz: Miért kíséri a vallásokat a vallási türelmetlenség és a belőle fakadó üldözés? Van-e ellenszer az ilyen türelmetlenség és üldözés ellen? Miért és mennyire jellemez egyes vallásokat a kizárólagosság igénye? - Kérdésfelvetésünk azonban megfogalmazható történeti oldalról is: Közelebbről mi váltott ki nagy vallási üldözési hullámokat az egyetemes történelem meghatározó korszakaiban? Mennyire színezte át ezeket az üldözéseket a politika és az ideológia? Voltak-e a vallási üldözést kevésbé praktizáló korszakok és régiók a világtörténelemben, és ha igen, miért? Mik a vallási üldözés általánosan jellemző jegyei? 

MVT vezetősége

Mezei Balázs elnök, Kovács Ábrahám főtitkár, Szilágyi Zsolt alelnök, Vussányi Miklós alelnök