Vallás - világkép - tudomány: A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága