Összes hír >>>

⸙ Call for Book Proposals in Modern East Asian Religion and Culture (Cambridge Scholars Publisher). Részletek itt olvashatók >>>> --- A pályázat formanyomtatványa itt érhető el >>>>

⸙ Enyedi Tamás -- Bácskay András és Mezei Balázs doktorandusza -- 2020. szeptember 14-én maximális pontszámmal védte meg Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought c. doktori disszertációját. A bíráló bizottság tagja volt főtitkárunk, Dr. Kovács Ábrahám. A kiváló dolgozat szövege itt érhető el: >>>

⸙ Az oxfordi Ian Ramsey Center a Templeton Alapítvány kutatási programjának keretében magas összeggel támogatta a MVT következő nemzetközi nagykonferenciáját, amelyet "Revelation and the Sciences" c. tartunk meg 2021-ben. A támogatás egyben kötetkiadásra és a kutatási program folytatására is szól.

⸙ Megjelent Dennis Vanden Auweele és Vassányi Miklós szerkesztésében Past and Present Political Theology: Expanding the Canon (London: Routledge, 2020) Lásd itt>>>

⸙ Megjelent Szigeti Jenő A népi vallásosság és kegyesség a XVIII-XIX. században c. tanulmánykötete a Vallástudományi Könyvtár XVII. köteteként (Budapest: L'Harmattan, 2020). Lásd itt: >>>

⸙ Megjelent Mezei Balázs és Schmal Dániel szerkesztésében Megújító újdonság: Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról (Budapest: SZIT, 2020). Lásd itt: >>>

⸙ Megjelent  Max Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme új fordítása Ábrahám Zoltántól. A jegyzetek és az utószó Hidas Zoltán műve (Budapest: L'Harmattan, 2020). Lásd itt>>>> 

A Magyar Vallástudományi Társaság ezúton is kéri tagjait az esedékes tagdíjak befizetésére. Lásd a körlevelet itt >>> 

⸙ A COVID-19 globális járvány következtében a Magyar Vallástudományi Társaság egyes programjai késedelmet szenvednek. A nemzetközi és hazai meghívások, illetve a tervezett konferenciák a következő évre tolódnak át. Kérjük az érdeklődők szíves megértését.