Közgyűlési felhívás

Tisztelt Tagtársak és Érdeklődők!

Szeretettel várjuk a Magyar Vallástudományi Társaság (MVT) éves közgyűlésére 2023. december 8-
án, este hat órára a Budapesti Corvinus Egyetem C. épületének 510-es szobájába.
A közgyűlés programpontjai tekintetében kérem, éljenek javaslati lehetőségükkel!
Ugyanitt egy új alelnököt is kell válasszunk. Az alelnöki pozícióra az MVT tagjai javasolhatnak arra
érdemes tudós személyeket. Javaslataikat juttassák el legkésőbb 2023. november 30-ig a következő
email címre: magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com

Az MVT nevében üdvözlettel:
Hoppál Bulcsú, titkár